Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ostatni czas w Centrum DZWONI w Jarosławiu przebiegał pod znakiem wzmożonej aktywności radiowej. Nasi Uczestnicy oraz specjaliści dzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi na różnych płaszczyznach codziennego życia. Ciekawym punktem w czasie radiowej podróży stały się warsztaty grupowe z osobami nieaktywnymi zawodowo mające na celu podkreślenie, jak w życiu nas wszystkich ważna jest współpraca. To dzięki współpracy możemy się rozwijać zdobywać nowe umiejętności i realizować wcześniej założony plan. Namacalnym symbolem współpracy na zajęciach stały się wieże, budowane przez Uczestników z makaronu i kukurydzianych chrupek. To one zobrazowały, że można być w życiu prywatnym i zawodowym samotną wyspą, ale to inni ludzie i praca w grupie przynieść mogą wymierne korzyści.

Kolejnym przystankiem na radiowej mapie Centrum DZWONI w Jarosławiu stała się audycja przygotowana przez Radio SoVo w Jarosławiu o naszych mocnych i słabych stronach. Jak wiadomo to właśnie one budują naszą osobowość i charakter. Stają się jedną z kluczowych kwestii, aby poznać siebie i zgodnie z sobą żyć. Każdy człowiek ma mocne i słabe strony. Mocne warto rozwijać, a nad słabymi pracować, bo być może w przyszłości okazać się może, że któraś z nich stanie się przydatna w rozwiązaniu jakiejś sprawy.

Praca blisko nas… I dla nas. To temat szczególnego spotkania, w którym wzięli udział tegoroczni absolwenci NSPP oraz przedstawiciele Centrum DZWONI Jarosław. Gospodarzami byli słuchacze Radio SoVo PSONI Koło w Jarosławiu. Na spotkaniu Joanna Żak (trener pracy/doradca zawodowy) poruszała kwestię działania modelu zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy oraz przedstawiała miejsca, w których Uczestnicy Centrum DZWONI znaleźli zatrudnienie. Karol Sos natomiast dzielił się swoimi doświadczeniami zawiązanymi z pracą na otwartym rynku oraz podkreślał, jak wiele ta praca daje mu satysfakcji. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że było niezwykle owocne i na pewno zostanie powtórzone.

LINK DO STRONY RADIA RZESZÓW

LINK DO STRONY RADIO SOVO