Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Drugi etap współpracy Centrum DZWONI w Zgierzu z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej w Pabianicach to czas na wzmocnienie gotowości do podjęcia pracy zarobkowej. Dzięki wsparciu specjalistów z Centrum DZWONI udało się zmotywować i przełamać obawy dwóch warsztatowców, czego efektem było rozpoczęcie zajęć praktycznych w Afloparku w Pabianicach. Na stanowisku pracy przy wsparciu trenera mogli wykorzystać zdobytą już wiedzę, zweryfikować swoje możliwości, a także sprawdzić kondycję fizyczną, umiejętności adaptacyjne oraz zdolność przyswajania wiedzy. Praktykanci poznali zasady pielęgnacji ogrodu, nabyli umiejętność pielenia skarp z kwiatami i krzewami, utrzymania czystości na trawnikach i ścieżkach, grabienia i usuwania liści.

Czekamy z niecierpliwością na finał współpracy z uczestnikami WTZ.