Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Wrzesień w naszym Centrum przebiegał pod znakiem zapytania. Zarówno pracodawcy,
jak i nasi klienci żyli w napięciu związanym z niepewnością- czy ogłoszony zostanie lockdown? Kiedy? Na jak długo? Pojawił się niepokój na takim poziomie, do jakiego sięgnął wiosną. Nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje, ponieważ pandemia rodzi szerokie skutki. Oprócz zachorowań i lęku o zdrowie własne oraz bliskich, pojawiają się też inne trudności- długotrwałe, bo istniejące od wiosny, napięcie emocjonalne, które wywołane jest wieloma niewiadomymi i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Każdy zadaje sobie różne pytania.
Czy będę miał pracę? Jak utrzymać firmę? Jak będę pracować, kiedy wprowadzony zostanie lockdown?  Jak zorganizować pracę w czasie lockdown, aby nie trzeba było nikogo zwalniać?

Trudności emocjonalne i skutki tegoż napięcia mogą wywołać również objawy somatyczne.
W Centrum DZWONI w Ostródzie skoncentrowaliśmy działania przede wszystkim wokół wsparcia obu stron- pracowników oraz pracodawców, aby w jak największym stopniu zminimalizować konsekwencje emocjonalno- psychiczne danego stanu rzeczy. Ogrom spotkań indywidualnych z pracodawcami, intensywne wsparcie klientów w środowisku pracy oraz
w siedzibie Centrum. Rozpoznanie świata przeżyć wewnętrznych było dla wszystkich wyzwaniem. Na szczęście lockdown nie nastąpił, a każda z dotychczas zatrudnionych osób utrzymała pracę.

Dziękujemy pracodawcom i beneficjentom- jesteście dla nas inspiracją do nieustannego rozwoju!