Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Mimo wielu zmian związanych z pandemią Covid-19, my nie zwalniamy i aktywnie uczestniczymy w życiu zawodowym. Znacząca większość klientów warszawskiego Centrum DZWONI pracuje, a co za tym idzie, ma swoje obowiązki pracownicze. Jednym z nich jest odbycie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, które obecnie można realizować online.  To szkolenie odbywa się na początku zatrudnienia, a kolejne po określonym czasie ze względu na dane stanowisko pracy. Jest to niezwykle ważne, by każdy pracownik wykonywał swoje zadania bezpiecznie i zgodnie z zasadami higieny pracy.  Dla Klientów Centrum DZWONI nie zawsze treść szkoleń jest zrozumiała, dlatego w tym zakresie także mogą  liczyć na wsparcie trenera pracy. Wspólnie omawiamy treść szkoleń i bieżące trudności z nimi związane. 

Każde szkolenie jest źródłem nowych informacji i wzbogaceniem dotychczasowej wiedzy.