Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z początkiem czerwca odbyły się pierwsze w II okresie finansowania warsztaty grupowe w Zgierzu. Dziewięciu nowych uczestników poznawało zagadnienia związane z poruszaniem się po rynku pracy, podnosiło umiejętności miękkie dotyczące między innymi komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczyły w zajęciach z poczuciem wysokiej motywacji do dalszych działań aktywizacji zawodowej. Wszystkim życzymy powodzenia w budowaniu własnych ścieżek zawodowych.

czerwiec_2016_-warsztaty_6