Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 2006 r. jest wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wpis do KRAZ pod numerem 2835). Działalność agencji jest prowadzona za pośrednictwem Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Styczeń to czas sprawozdania się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, z działalności agencji za 2019 r.
Z przyjemności informujemy, że w ubiegłym roku dzięki wsparciu agencji pracę podjęło 86 osób z niepełnosprawnościami.