Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W tym roku również Miasto Bytom wspiera finansowo działalność Centrum DZWONI. Oferta złożona w odpowiedzi na konkurs o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Bytomia, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnegouzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 042,20 zł na podstawie umowy nr KO.524.10.2.2021 z dnia 09.06.2021.

Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI IV.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Bytom 15  zatrudnionych mieszkańców Bytomia uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Bytomiu będzie miało zapewnione wsparcie psychologiczne w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2021 r.