Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

16 maja 2019 r. po raz kolejny odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez PSONI Koło w Zgierzu, w których zawsze aktywnie uczestniczy Centrum DZWONI w Zgierzu.

 Uroczystości rozpoczęły się na Placu Jana Pawła II przed Urzędem Miasta Zgierza, wystąpieniem zgierskiej grupy Self-Adwokatów, która przedstawiła zgromadzonym uczestnikom obchodów najważniejsze założenia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.  Przybyłym gościom, między innymi przedstawicielowi Marszałka Województwa Łódzkiego, Dyrektorowi Oddziału PFRON w Łodzi, Staroście Zgierskiemu, Prezydentowi Miasta Zgierza i innym przedstawicielom lokalnych władz, instytucji i organizacji pozarządowych osoby z niepełnosprawnością intelektualną wręczyły egzemplarze Konwencji.

Następnie wszyscy udali się w Marszu Godności do Parku Miejskiego w Zgierzu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości – Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie”. Każda z placówek i organizacji biorąca udział w przeglądzie zaprezentowała swój dorobek artystyczny, rękodzielniczy i literacki. Został zaprezentowany tomik poezji „ Mój świat w poezji”, gdzie zostały zebrane wiersze napisane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualna i przez nie zaprezentowane. Odbył się również plener plastyczny i prezentacje artystyczne.

W tym dniu szczególnie podkreślamy, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa oraz mają takie same prawa, jak osoby w pełni sprawne,  w tym szczególnie prawo do godności i szacunku.