Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 12 maja b.r. w Zgierzu na terenie Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy” odbył się Przegląd Twórczości Muzycznej „Sami o sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”, zorganizowany z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W trakcie spotkania osoby z niepełnosprawnościami prezentowały swoje zdolności wokalne i artystyczne. Oprócz występów na scenie można było podziwiać stoiska z rękodziełami autorstwa uczestników placówek z terenu powiatu zgierskiego.

Swoje stoisko miało również Centrum DZWONI. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich opiekunowie i terapeuci mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat zatrudnienia wspomaganego od specjalistów pracujących w Centrum.

Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Powiatu Zgierskiego, Prezydenta Miasta Zgierza, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Zgierzu.