Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

27 lutego przedstawiciele Centrum DZWONI w Warszawie mieli przyjemność wziąć udział w Pierwszym dniu przedsiębiorczości na Długiej, organizowanym przez Szkołę Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Warszawie. Podczas wydarzenia o swojej działalności opowiadały organizacje związane z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, takie jak Fundacja Leny Grochowskiej, Fundacja Też Chcemy Być, Klubokawiarnia Pożyteczna, Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Nie z Tej Bajki, WTZ Fundacji Perpetuum Mobile, WTZ Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i oczywiście Centrum DZWONI, reprezentowane przez trenerów pracy Tomka i Zuzię.

Wydarzenie było okazją do przedstawienia uczniom licznych możliwości rozwoju i wsparcia, z których mogą skorzystać po zakończeniu szkoły. Część organizacji była reprezentowana między innymi przez ich uczestników, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z zatrudnienia czy uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Po prezentacjach trenerzy pracy mieli okazję porozmawiać z uczniami, rodzicami i nauczycielami o tym, jak wygląda uczestnictwo i aktywizacja zawodowa w Centrum DZWONI. Trenerzy Tomek i Zuzia odpowiedzieli na pytania, ale też poznali uczniów szkoły, którzy myślą o podjęciu pracy w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i przygotowanie tak miłego i wartościowego wydarzenia. Mamy nadzieję że zobaczymy się ponownie w przyszłym roku!