Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

            Na przełomie sierpnia i września w Centrum DZWONI w Białymstoku zrealizowano warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnikami było siedem osób, z których większość poznało się już wcześniej podczas zajęć prowadzonych przez inną instytucję. Panujące w grupie zaufanie i otwartość sprzyjały efektywności prowadzonych warsztatów. Uczestnicy wzajemnie mobilizowali się do aktywnej pracy. Efektem naszej wspólnej pracy jest podjęcie zatrudnienia przez pana Kamila oraz pana Jarosława.

Pan Kamil trafił do Centrum Dzwoni z doświadczeniami zawodowymi w postaci stażu, kilkumiesięcznych umów zleceń i prac dorywczych. Pan Kamil był rozczarowany brakiem efektów w długotrwałym poszukiwaniu pracy. Dzięki udziałowi w warsztatach grupowych oraz współpracy z trenerem pracy zmienił swoje podejście do działań zmierzających ku podjęciu pracy. Uwierzył w swoje możliwości i otworzył się na nowe propozycje zawodowe. Dzięki temu już na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej osiągnął sukces i z dniem 1 października podjął zatrudnienie na stanowisku portier – szatniarz na jednej z lokalnych uczelni. Biorąc pod uwagę fakt, iż współpraca z trenerami pracy rozpoczęła się 11 sierpnia 2017 r. jesteśmy bardzo dumni z tak szybkich osiągnięć Pana Kamila i mamy nadzieję, że dzięki udzielanemu wsparciu jego zatrudnienie będzie stabilne i długotrwałe.

Pan Jarosław przez wiele lat był osobą czynną zawodowo. Choroba spowodowała, iż utracił pracę i od kilku lat utrzymywał się jedynie z renty. Do skorzystania ze wsparcia trenera zmotywował go lekarz, który uznał, iż czas, aby jego pacjent powrócił na rynek pracy. Początkowo Pan Jarosław był wycofany, uczestnictwo w naszych formach wsparcia sprawiało mu wiele trudności, jednakże zawsze punktualnie starał się stawić na czas. Docenialiśmy starania naszego klienta i dostosowaliśmy się do jego potrzeb i możliwości. Pan Jarosław potrzebował czasu, aby przełamać lęk przed udziałem w zajęciach grupowych. Jednakże panująca podczas warsztatów grupowych atmosfera pełna zrozumienia i życzliwości, pozwoliła na przełamanie bariery strachu przed oceną. Pan Jarek odważył się nawet na symulację rozmowy kwalifikacyjnej przed całą warsztatową grupą. To właśnie rozmowa kwalifikacyjna była jego największa zmorą. Jednakże dzięki wsparciu trenera pracy oraz nabytym wcześniej umiejętnościom udało mu się odnieść sukces. Z dniem 2 października podjął zatrudnienie na stanowisku pracownika porządkowego. Jest bardzo zadowolony z pracy, dobrze wykonuje obowiązki służbowe, wie również, iż w chwili słabości zawsze może liczyć na swego trenera.

W chwili obecnej kolejna uczestniczka warsztatów grupowych przygotowuje się do podjęcia zatrudnienia. Za nią już rozmowa kwalifikacyjna. Czekamy z niecierpliwością na decyzję pracodawcy.

Photo credit: keith ellwood via Foter.com / CC BY