Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W ramach działań realizowanych w projekcie przygotowaliśmy dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami będących jego uczestnikami – pakiet edukacyjny do samokształcenia. W skład pakietu wchodzą podręczniki instruktażowe (wcześniej zamieszczone) wraz z filmami. Celem filmów jest pokazanie czytelnych przykładów pokazujących krok po kroku, w jaki sposób wykonać daną czynność na stanowisku pracy („Intensywne szkolenie w miejscu pracy. Strategia uczenia się”) lub wypełnić ćwiczenie pomagające dokonać bilansu swoich umiejętności i trudności („Bilans mocnych i słabych stron, czyli jak wydobyć z siebie to co najcenniejsze”).

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do obejrzenia filmów:

  1. Intensywne szkolenie w miejscu pracy – strategia uczenia się: http://adah.com.pl/project/psouu-1/
  2. Bilans mocnych i słabych stron, czyli jak wydobyć z siebie, to co najcenniejsze: http://adah.com.pl/project/psouu-2/