Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

15.03 br. nagrodziliśmy 20 pracodawców, którzy przy wsparciu bytomskiego Centrum DZWONI zatrudnili osoby z niepełnosprawnością w swoich firmach.

Dodatkowo po raz pierwszy wręczyliśmy specjalne wyróżnienia „Kamrat 2023” dla osób i instytucji, które wspierają działania na rzecz aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością oraz rozwijania idei zatrudnienia wspomaganego.

Gala odbyła się w Bytomskim Centrum Kultury. Wzięło w niej udział ponad 200 osób, w tym  osoby z niepełnosprawnością, pracodawcy, przedstawiciele śląskiego oddziału PFRON, władz regionalnych i lokalnych, uczniowie i nauczyciele szkół specjalnych, uczestnicy i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, edukacji i biznesu.

Podczas Gali wyświetlono także film prezentujący pracujące osoby z niepełnosprawnością, które opowiedziały nie tylko o swojej pracy, ale też o umiejętnościach nabytych w ramach projektu „BAZA”. Odbył się także panel dyskusyjny z udziałem pracowników z niepełnosprawnością, pracodawców i trenerów pracy.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „BAZA – Bezpieczni – Aktywni – Zaradni – Ambitni”. Aktywny udział w przygotowaniu imprezy oraz jej obsłudze (w tym współprowadzenie gali, przygotowanie poczęstunku) mieli sami uczestnicy projektu.