Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Szpital im. M. Kopernika jest jednym z największych szpitali w Łodzi. To tu znajduje się Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii. W 2009 otwarte zostało przyszpitalne lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 Jaka nić połączyła szpital i Panią Juliannę?  Gruba nić – zatrudnienie, które podjęła przy wsparciu Centrum DZWONI w Zgierzu. Pod koniec października Pani Julianna podjęła pracę w firmie IZAN na stanowisku pracownik utrzymania czystości. Firma ta realizuje profesjonalne, kompleksowe usługi porządkowe. Czystość i zachowanie porządku nigdzie nie odgrywa tak ważnej roli jak w przypadku szpitali i placówek medycznych.

Pani Julianna swoją pracę w zakresie utrzymania czystości świadczy w szpitalu im. M. Kopernika. Do zakresu jej obowiązków należy dbanie o czystość ciągów komunikacyjnych, przestrzeni wspólnych dla pacjentów, balustrad, parapetów, dezynfekcja wskazanych przez pracodawcę powierzchni itp.

Pani Julianna jest wysoko zmotywowana do utrzymania zatrudnienia. Chce pracować, aby mieć wpływ na swoje życie. Uważa, że pracując zmienia też życie swoich bliskich. Ponieważ jest osobą dokładną, sumienną, odpowiedzialną łatwo dostosowała się do ściśle określonych reguł i procedur jakie obowiązują w placówkach medycznych.
Nasza uczestniczka jest zdeterminowana aby utrzymać pracę. Wierzymy, że przy wsparciu trenera pracy Pani Julianna osiągnie swój cel.