Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Centrum DZWONI w Głogowie w ramach projektu „Wsparcie trenera pracy” wspiera 20 uczestników. Wszyscy są zatrudnieniu w zakładach pracy na terenie miasta Głogowa i okolic. Czynności przygotowawcze, prace porządkowe, proste zadania są głównymi obowiązkami w ich codziennej pracy. Obserwujemy zarówno zadowolenie beneficjentów,  bo czują się docenieni, jak i pracodawców, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną to naprawdę oddani i sumienni pracownicy.

Bardzo zadowoleni są szefowie wielkiej fabryki elementów elektrowni wiatrowych E-Towers w Głogowie, zatrudniającej 2 uczestników projektu. Właśnie trwają rozmowy dotyczące przedłużenia ich umów o pracę na kolejne lata i wszystko wskazuje na to, że Panowie będą pracowali dalej. Na zdjęciu m.in. Pan Andrzej, który zajmuje się pracami porządkowymi w wielkiej głogowskiej fabryce E-Towers.

na stronę

Photo credit: Foter.com