Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Za nami 9 miesięcy realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II”.

W tym czasie 152 osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawnościami były wspierane przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów (doradcę zawodowego, psychologa, trenera pracy i specjalistę ds. organizacji, rekrutacji i obsługi BO) w znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku pracy.

Osiągnęliśmy doskonałe rezultaty w postaci znalezienia odpowiedniego miejsca pracy dla 44 osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Następnie te osoby były wspierane w trwałym utrzymaniu pracy. Monitorowanie jakości wykonywanej pracy było również prowadzone dla 41 osób zrekrutowanych do projektu jako osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, których proces wsparcia nie zakończył się.

Do końca I okresu pozostało jeszcze 2 miesiące. Jesteśmy przekonani, że kolejne osoby podejmą zatrudnienie.