Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Poszukujący pracy Uczestnicy Centrum DZWONI w Jarosławiu w ramach grudniowej grupy wsparcia przygotowywali kartki świąteczne dla zaprzyjaźnionych pracodawców. Spotkanie było doskonałą okazją do swobodnych wypowiedzi, dzielenia się doświadczeniami po próbkach pracy w przedsiębiorstwach oraz wyrażenia swoich uczuć i podziękowań na tworzonych kartkach.

Warsztaty były kolejnym etapem aktywizacji społeczno-zawodowej. Pozwoliły na odkrywanie własnych możliwości i umiejętności, co wzmocniło motywację do dalszych działań zmierzających w kierunku podjęcia zatrudnienia. Zajęcia ujawniły ukryte talenty i zdolności artystyczne wielu Uczestników jarosławskiego Centrum DZWONI, co zaobserwować można na  zdjęciach.

dav

dav

dav

dav