Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

II Edycja Konkursu fotograficznego Fundacji Grupy PKP „Widzialni Pełnosprawni w pracy”. Do wygrania 5 000 zł.
Od 2017 roku Fundacja Grupy PKP jest organizatorem kampanii WidzialniPełnosprawni.pl. Celem projektu jest propagowanie idei równości, zgodnie z przekonaniem Fundacji Grupy PKP, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy.
W ramach projektu w 2017 roku prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna w pociągach, komunikacji
miejskiej i telewizji. Na największych dworcach kolejowych w Polsce odbywały się happeningi, dzięki którym pracownicy Fundacji oraz wolontariusze, w tym osoby z niepełnosprawnością dotarli do tysięcy osób z przekazem kampanii.
Kolejnym krokiem było zorganizowanie w 2018 roku konkursu fotograficznego „Widzialni Pełnosprawni w pracy”,
na najlepsze zdjęcie ukazujące zatrudnioną osobę z niepełnosprawnością w miejscu pracy.
− Chcemy, aby w świadomości społecznej przestało funkcjonować błędne myślenie o osobach dotkniętych niepełnosprawnością. Wierzymy, że konkurs pomoże nam przełamać stereotypy w walce o równość na rynku pracy – podkreśla Katarzyna Kucharek, Prezes Fundacji Grupy PKP.
Tegoroczna edycja konkursu to odpowiedź na olbrzymie zainteresowanie edycją ubiegłoroczną. Na przykładzie
bohaterów nadesłanych na konkurs fotografii, organizatorzy chcą zachęcać osoby z niepełnosprawnością do aktywnego udziału w rynku pracy a także przekonać pracodawców, że warto poszukać pracowników w tej często niedocenianej grupie społecznej.
Konkurs jest skierowany do osób z niepełnosprawnością. Samo uczestnictwo w nim, jest już wyzwaniem, budzącym ogromne emocje. Uczestnicy konkursu nawiązują także nowe relacje społeczne w związku z pracą przy tym ciekawym projekcie.
Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu 05.07.2019 r.
W jury konkursu zasiądą:
1. Elżbieta Dzikowska – krytyk sztuki, fotograf i podróżnik
2. Jolanta Rycerska – Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików
3. Marta Abramczyk – ambasador projektu WidzialniPełnosprawni.pl., uczestnik I Edycji Konkursu
4. Adam Stoyanow – ambasador projektu WidzialniPełnosprawni.pl., uczestnik I Edycji Konkursu
5. Michał Tarcha – Dyrektor Zarządzający w Fundacji Grupy PKP
Zwieńczeniem konkursu będzie kampania outdorowa w Warszawie oraz wystawy najlepszych prac na największych dworcach Polski: w Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie.