Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

1 kwietnia 2020 r. Centrum DZWONI rozpoczęło trzeci i zarazem ostatni, okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”.

Mimo mniej sprzyjających okoliczności związanych ze stanem pandemii COVID-19 zespoły specjalistów z sześciu Centrów DZWONI kontynuują działania, których celem jest wspieranie w utrzymywaniu zatrudnienia uczestników projektu oraz wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia dla ponad 150 osób poszukujących pracy, w tym rekrutacja 120 nowych, nieaktywnych zawodowo uczestników. Łącznie będziemy wpierać 420 osób.

Wyjątkowa sytuacja panująca na całym świecie wymusza na pracownikach Centrów DZWONI sięganie do zasobów kreatywności w zakresie poszukiwania jak najbardziej efektywnych form wspierania zatrudnionych i poszukujących pracy klientów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa dla każdej ze stron. Już wkrótce na naszej stronie publikowane będą aktualne informacje z każdego z sześciu Centrów DZWONI, w których opisane zostaną obecnie stosowane formy pracy, a także trudności i sukcesy, jakie napotykają i odnoszą klienci i pracownicy Centrów DZWONI w trudnym czasie epidemii.

Poprzednie dwa okresy realizacji projektu zakończyliśmy sukcesami, jak będzie tym razem? Oczywiście mamy obawy, ale wierzymy, że jak zawsze damy radę i dzięki zaangażowaniu, kompetencjom i pozytywnemu nastawieniu klientów i pracowników Centrów DZWONI najbliższy rok okaże się czasem pełnym dobrych wydarzeń.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu działań, w tym nowej rekrutacji można znaleźć w zakładce <Projekty, w trakcie realizacji> lub wchodząc bezpośrednio poprzez link https://www.centrumdzwoni.pl/cdz3-co-robimy/.