Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Jednym z zaplanowanych działań przewidzianych w projekcie „BAZA: Bezpieczni-Aktywni-Zdrowi-Ambitni” jest zorganizowanie przez osoby z niepełnosprawnościami (przy wsparciu wolontariuszy) imprezy integracyjnej. Jest to świetna okazja, aby umożliwić uczestnikom praktyczne wykorzystanie kompetencji nabytych w projekcie oraz  promować własną aktywność i samodzielność.

Ponieważ zbliżał się okres świąteczny, pomysłem uczestników i wolontariuszy na imprezę integracyjną było zorganizowanie spotkania świątecznego w lokalnym kole zgierskiego PSONI. W początkowej fazie przygotowań Uczestnicy projektu musieli zaplanować działania jakie zrealizują podczas spotkania. Wszyscy wykazywali  się ogromnym zaangażowaniem w realizację zadania. Zastanawiali się jakich gości zaprosić, jakie potrawy przygotować, jak zorganizować całość przedsięwzięcia. Dzięki temu działaniu uczestnicy mogli się przekonać o swojej zaradności i sprawczości.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości oraz życzeń świątecznych dla Prezydenta Miasta Zgierza P. Staniszewskiego, Wiceprezydenta T. Dziedzica, Przewodniczącego RMZG, Skarbnika Miasta Zgierza, Radnego RMZG, Starosty Zgierskiego, Dyrektora PCPR w Zgierzu oraz kilku innych przedstawicieli różnych instytucji i urzędów, a także przedstawicieli kościoła. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą zorganizowali uczestnicy poszczególnych placówek Stowarzyszenia. Zgromadzeni goście mogli podziwiać cudowne Jasełka. Wszyscy byli pod wrażeniem ogromu pracy i zaangażowania artystów. Wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie wzajemnie życzeń oraz przepyszne potrawy świąteczne dopełniły podniosłość atmosfery jaka nam towarzyszyła w trakcie tego spotkania. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim.

Podsumowując, ta forma wsparcia pokazała jak wiele nowych umiejętności nabyli uczestnicy projektu BAZA. Takie działanie wpłynęło znacząco na poczucie ich wartości i wzmocniło ich kompetencje w obszarze podejmowania decyzji i komunikacji.