Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W każdą środę w godzinach 16.30-18.30 w Centrum DZWONI w Warszawie odbywają się spotkania grupowe prowadzone przez trenera pracy. Ich celem jest integracja osób uczestniczących w projekcie.

W trakcie pierwszej części spotkania uczestnicy wraz z trenerem rozmawiają na wybrany drogą głosowania temat, ustalony na poprzedniej grupie. Pojawiające się tematy są różnorodne np. praca, życie osobiste, uczucia, czas wolny, poznawanie miasta. Uczestnicy wymieniają się poglądami, zdobywają wiedzę oraz wzajemnie inspirują do nieustającego rozwoju. Druga część spotkania to rozmowa dotycząca aktualnych potrzeb uczestników. Uczestniczący dzielą się tym, co jest dla nich obecnie istotne w życiu zawodowym i prywatnym, opowiadają o swoich sukcesach, a także wzajemnie sobie doradzają i wspierają się  w sytuacjach trudnych.

W trakcie spotkań uczestnicy mają bezpieczną przestrzeń do poruszania ważnych dla siebie zagadnień. Udział w grupie wsparcia nie jest obowiązkowy, jednak spotkania cieszą się zainteresowaniem wśród byłych i obecnych uczestników projektu, którzy zapraszani są jako goście.

20170927_173207_001