Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nowi klienci Centrum DZWONI w Zgierzu byli uczestnikami ostatnich w tym okresie finansowania warsztatów grupowych z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Warsztaty trwały ponad tydzień, a zaangażowanie uczestników rosło z każdym dniem. Głównym celem warsztatów było umocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych, które ułatwiają podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym rozmawiali m. in. o znaczeniu pracy w życiu człowieka, a także o prawach i obowiązkach pracownika. Podczas warsztatów nauczyli się jak tworzyć dokumenty niezbędne do poszukiwania i podjęcia pracy oraz ćwiczyli umiejętności społeczne przydatne w budowania poprawnych relacji z innymi, w tym asertywne zachowanie się. Dzięki warsztatom grupowym uczestnicy odkryli w sobie nowe umiejętności oraz poczuli zwiększoną motywację do podjęcia wymarzonej pracy!

Życzymy, aby nabyta wiedza przyniosła praktyczne korzyści na nowej ścieżce zawodowej!