Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W środę 29 listopada w Centrum Kreatywnym Targowa w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja kongresu poświęcona była kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce i jego wpływowi na politykę publiczną.

W trakcie wydarzenia odbyło się wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, wręczenie tytułów Ambasadora i Ambasadorki Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami oraz panele dyskusyjne poświęcone self- adwokaturze, wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnościami oraz prymatowi woli Osób z Niepełnosprawnościami.

W tym roku jak i w ubiegłych latach Centrum DZWONI zostało poproszone o pomoc w obsłudze wydarzenia. Została nam powierzona praca w szatni dla gości kongresu oraz przy stanowisku wydawania słuchawek i odbiorników wykorzystywanych do odbioru tłumaczeń wystąpień w językach obcych.

Wspierane przez nas osoby chętnie podjęły się tych zadań, choć nie łatwych, bo na wydarzeniu pojawiło się prawie 200 osób. Dość szybko jednak z pomocą trenera skoordynowali działania przy odbieraniu i wydawaniu kurtek i bagaży podręcznych oraz witali gości. Jeden z naszych beneficjentów pracował przy wejściu do budynku otwierając drzwi dla gości, a także wspierał osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Jak sami mówili, był to dla nich dobry trening przygotowujący do pracy. Mogli przekonać się jak wygląda praca pod presją czasu, wypracować komunikację między sobą i gośćmi oraz nauczyć się dzielenia obowiązków. Mimo dużej ilości pracy wszyscy wykonywali swoje zadania z dużym zaangażowaniem, czując, że robią coś pożytecznego dla środowiska które działa również na ich rzecz. W krótkich chwilach przestoju na szatni przysłuchiwali się wystąpieniom. Znalazł się też czas na przerwę kawową i przekąski.

Jeszcze raz dziękujemy osobom które poświęciły swój czas na obsługę wydarzenia za ich zaangażowanie i dobrze wykonaną pracę!