Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„ […] dozwolone od lat 18…”? W rytm piosenki Czerwonych Gitar grupa nieaktywnych zawodowo Uczestników Centrum DZWONI w Jarosławiu, zastanawiała się podczas ostatnich zajęć warsztatowych online, co zmieniło się w ich życiu po osiągnięciu 18 roku życia? Jak rozumieją dorosłość i co się z tym wiąże? Jakie wyzwania i jakie zagrożenia mogą wiązać się z decyzjami, które podejmujemy jako dorośli?  Wiemy już, że warto odpowiedzialnie podchodzić do swoich decyzji, ale też czerpać z każdego dnia coś dobrego, aby się rozwijać i stawać coraz bardziej samodzielnym!