Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Tak, tak. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Dotyczy ona wielu obszarów naszego życia a na pewno pracy. Obecnie w trakcie życia zmieniamy wielokrotnie pracę. Również w życiu naszej uczestniczki, Pani Karoliny nastąpiła zmiana pracy spowodowana redukcją etatu w dotychczasowej firmie. W tej sytuacji trener pracy niezwłocznie rozpoczął szukanie kolejnego zatrudnienia. I udało się. We wrześniu Pani Karolina podpisała umowę o pracę na stanowisku pracownika lobby w restauracji KFC w Zgierzu. Do obowiązków naszej uczestniczki należy dbałość o czystość sali restauracyjnej, uzupełnianie środków higienicznych, dbanie o rośliny w restauracji oraz zapewnienie czystości w ogródku należącym do KFC. Podobne czynności Pani Karolina wykonywała w poprzedniej pracy. Mając doświadczenie łatwiej jest się dostosować do nowego miejsca.

Mamy nadzieję, że ta zmiana wpłynie pozytywnie na Panią Karolinę. Będziemy wspierać naszą uczestniczkę, aby była zadowolona z pracy i nie bała się zmian w życiu. Bez zmiany nie ma rozwoju.