Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Otrzymanie pracy jest dużym krokiem do przodu i powodem, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą pokazać swoją prawdziwą moc, zaangażowanie oraz talent. Praca dla wielu osób jest jedną z ważniejszych wartości, dzięki pracy ludzie czują się potrzebni i spełniają się zawodowo.

Do grona takich osób z pewnością należy Pan Sylwester klient Centrum DZWONI w Zgierzu, który z początkiem października ubiegłego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na stanowisku pracownika utrzymania czystości. Pan Sylwester bardzo mocno i z należytą starannością angażuje się w wykonywanie powierzonych obowiązków, jest dobry w tym co robi i każdego dnia dąży do zadowolenia pracodawcy.

Nasz klient w tym miesiącu został doceniony za wszystkie korzystne działania na rzecz firmy i otrzymał nagrodę w formie premii uznaniowej. Tym samym udowodnił sobie i innym, że każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana, a pracownik z niepełnosprawnością może być równie efektywny i wydajny w pracy, co osoba w pełni sprawna. W opinii pracodawcy Pan Sylwester to pracownik, który jest przykładem dla innych pracowników, a także podnosi jakość i wydajność pracy całego zespołu.

Sukces Pana Sylwestra jest również naszym sukcesem, który potwierdza że działania Centrum DZWONI mają znaczenie i pomagają rozwijać się naszym klientom. Jesteśmy zmotywowani i zaangażowani by osiągać kolejne cele w procesie aktywizacji zawodowej.   Gratulujemy Panu Sylwestrowi! Życzymy czerpania radości i satysfakcji z wykonywanej pracy!