Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pani Katarzyna i Pan Bogdan są uczestnikami projektu Centrum DZWONI w Zgierzu. Oboje wykazali się sumiennością i zaangażowaniem podczas działań w procesie aktywizacji zawodowej, co spowodowało, że pracodawca zdecydował się podjąć z nimi współpracę. W listopadzie rozpoczęli pracę w „BISTRO CAFE”. Trzymamy kciuki, aby ich motywacja i zaangażowanie były cały czas na tak wysokim poziomie.