Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z początkiem grudnia 2015 roku, przy wsparciu całego zespołu Centrum DZWONI, kolejna osoba podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pracodawca docenił poziom i jakość wykonywanych obowiązków oraz zaangażowanie Pana Grzegorza obserwując Go podczas indywidualnych zajęć praktycznych. Na tej podstawie podjął decyzję o przyjęciu Pana Grzegorza do grona pracowników w swojej firmie. W zakresie obowiązków klienta Centrum DZWONI należy utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń socjalnych na terenie firmy. Życzymy Panu Grzegorzowi samych sukcesów zawodowych.