Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pani Ewelina podpisała w lutym umowę b. r. o pracę z firmą BIGANDY. W czasie styczniowych indywidualnych zajęć praktycznych, Klientka wykazała się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem, co nie umknęło uwadze pracodawcy, który docenił starania Pani Eweliny i podpisał z nią umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej Klientki i życzymy jej dalszych sukcesów.