Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

I rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” już się zakończył.

Ale Centra DZWONI cały czas działają!

Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 miast, tj. Bytomia, Gdańska, Jarosławia, Ostródy, Warszawy i Zgierza po raz kolejny potwierdziły skuteczność działań prowadzonych zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019 objęto wsparciem w skali ogólnopolskiej 379 osób (w tym 157 kobiet i 222 mężczyzn) z 4 głównych grup osób niepełnosprawnych, które są odbiorcami usługi zatrudnienia wspomaganego, tj.:

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

– osoby z długotrwałą/ chroniczną niepełnosprawnością psychiczną,

– osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (gdzie wiodącą niepełnosprawnością najczęściej była niepełnosprawność intelektualna sprzężona z inną dysfunkcją).

 

W grupie osób zrekrutowanych było:

  • 129 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy niezatrudnionych
  • 250 osób już zatrudnionych na otwartym rynku pracy, których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.

Co osiągnęliśmy?

Wspólne działania prowadzone przez pracowników Centrów DZWONI i osoby z niepełnosprawnością trwały łącznie prawie 57 000 godzin.

375 osób z niepełnosprawnością przy wsparciu specjalistów utworzyło i realizowało swoje Indywidualne Plany Działania.

Aż 72 osoby, czyli prawie 56% osób z grupy osób nieaktywnych zawodowo osiągnęły swoje cele zawodowe i podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 60 osób utrzymywało zatrudnienie na dzień 31.03.2019r., natomiast pozostałym osobom specjaliści udzielili wsparcia w aktywnym poszukiwaniu nowych miejsc pracy dopasowanych do ich indywidualnych preferencji.

Natomiast w grupie osób, które podjęły zatrudnienie z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego przed przystąpieniem do udziału w projekcie i wymagały kontynuacji tego wsparcia, aż 220 osób utrzymywało zatrudnienie na dzień zakończenia realizacji 1 okresu finansowania projektu.

Życzymy sobie i Wszystkim, którzy korzystają z naszego wsparcia kolejnego roku owocnej współpracy i realizacji swoich celów zawodowych!