Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Informujemy o szczegółach kolejnego z planowanych spotkań podsumowujących kończący się projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”,

Konferencja „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność osób z niepełnosprawnościami” odbędzie się 2 marca 2018r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 9.

Poniżej szczegółowy program planowanego wydarzenia.

Ostróda program1 Ostraóda program2