Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z okazji 25- lecia PSOUU w Wyszkowie zostaliśmy zaproszeni przez tamtejsze koło do udziału w konferencji  pn. „System wsparcia osób z niepełnosprawnościami – dobre praktyki”.  Jako reprezentanci Centrum DZWONI przedstawiliśmy zgromadzonym model zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną, cele i działania projektu oraz nie omieszkaliśmy zademonstrować nasze osiągnięcia. Oprócz nas udział w konferencji brała także prezeska Zarządu Głównego w Warszawie p. dr Monika Zima- Parjaszewska oraz Self- Adwokaci WTZ w Wyszkowie.