Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Znalezienie pracy dla Marcina to ogromna zmiana na korzyść w jego, ale i w naszym życiu. Nam zelżał ciężar obaw o to jak sobie poradzi w życiu. Marcin natomiast ma świadomość odpowiedzialności za pracę, czuje się potrzebny i zadowolony z wykonanej pracy. Poznaje nowych ludzi i zyskuje umiejętność normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zdobywa również niezależność finansową, o którą trudno dysponując samą rentą socjalną – Pan Krzysztof – tata Marcina.

Pan Marcin ze względu na niepełnosprawność intelektualną jest absolwentem klasy Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie. Proces aktywizacji społeczno-zawodowej P. Marcin rozpoczął, będąc jeszcze uczniem ostatniej klasy. P. Marcin pochodzi z niewielkiej miejscowości, gdzie brak jest dużych zakładów pracy i perspektywa podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy była niewielka.

Już w szkole P. Marcin był bardzo aktywnym uczniem, chętnie angażował się w różne szkolne inicjatywy. Jedną z nich była szkolna Kawiarenka, gdzie pracował jako kelner. Z relacji nauczycieli wiemy, że P. Marcin był niezwykle pracowity i zaangażowany w swoje obowiązki. Praca ta była formą wolontariatu, dzięki któremu poznawał tajniki pracy, oraz uczył się systematyczności.

Zaangażowanie rodziców P. Marcina oraz szkoły, która nawiązała współpracę z Centrum DZWONI w Warszawie pomogło mu w obraniu prawidłowej ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej.

Pierwszym bardzo ważnym krokiem aktywizacji i usamodzielniania Marcina było wyuczenie poruszania się komunikacją w celu sprawnego przemieszczania się na trasie Wołomin-Warszawa. Zaangażowanie trenera pracy oraz rodziców i bardzo intensywna współpraca na linii organizacja – rodzice, pozwoliło na szybkie wyuczenie P. Marcina trasy dojazdu z miejsca zamieszkania do Centrum DZWONI w Warszawie. Kiedy udało się pokonać barierę odległości, wiedzieliśmy już, że proces aktywizacji musi zakończyć się powodzeniem! Juz na tym etapie bliscy P. Marcina zauważyli też,  jak ważną rolę w rozpoczętym procesie odgrywać będzie trener pracy, który jak twierdzą „jest kluczową postacią całego procesu. Trener pracy jako osoba z poza grona najbliższej rodziny była w stanie z innej perspektywy, bardziej obiektywnie, ocenić predyspozycje i umiejętności Marcina. Trener pracy zapewnił konieczną pomoc Marcinowi do odnalezienia się w nowych okolicznościach i niewątpliwie miał duży wpływ na szybkie usamodzielnienie się Marcina (np. kwestie samodzielnego korzystania z komunikacji publicznej). W naszym przekonaniu trener pracy to znacznie więcej niż tylko samo wdrożenie do pracy na konkretnym stanowisku z czym pierwotnie może się to kojarzyć, zwłaszcza osobom mającym po raz pierwszy kontakt z tym określeniem. Dzięki trenerowi pracy Marcin był bezpiecznie przeprowadzany przez wszystkie etapy niezbędne do stania się pracownikiem.

P. Marcin w ramach udziału w projekcie Centrum DZWONI, przeszedł trzy jednodniowe warsztaty praktyczne (próbki pracy) podczas których okazało się, że proces aktywizacji wydłuży się, gdyż jako młoda osoba, która dopiero ukończyła proces edukacji, nie miał jeszcze wystarczającej wiedzy na temat szeroko pojętego tematu pracy, oraz wykonywania zaproponowanych czynności na stanowisku pracy w sposób prawidłowy, ciągły.

Zaangażowanie zespołu specjalistów, rodziców oraz upór klienta pozwoliły na zaproponowanie P. Marcinowi miejsca na odbycie indywidualnych zajęć praktycznych na stanowisku pomoc kucharza. Klient wykazał się ogromnym zaangażowaniem i chęciami do pracy. Pokazał na co go stać! Po dwóch tygodniach praktyki, P. Marcin okazał się być świetnym pracownikiem! Pozostała już tylko kwestia znalezienia i dopasowania odpowiedniego miejsca pracy, oraz stanowiska.

Udało się! P. Marcin podjął pracę w restauracji Mc’Donalds na stanowisku pracownika lobby. Klient bardzo szybko przekonał do siebie przełożonych oraz innych współpracowników. Zatrudniony początkowo w wymiarze 1/4 etatu, sukcesywnie ma ten etat zwiększany, aby ostatecznie pracować w pełnym, możliwym da niego wymiarze godzin.

Pan Marcin jest obecnie szczęśliwym, spełnionym i pełnoprawnym pracownikiem jednej z warszawskich restauracji. Z relacji szkolnej pedagog, którą P. Marcin odwiedza, wynika, że „stał się on bardzo szybko dorosłym człowiekiem, zadowolonym ze swojego życia, spełnionym zawodowo.”

            Historia P. Marcina pokazuje siłę usługi zatrudniania wspomaganego, pokazuje jak ważnym elementem aktywizacji jest zaangażowanie rodziców, oraz współpraca rodziców i specjalistów ZW. Najlepszym podsumowaniem historii Marcina będą słowa jego Taty Krzysztofa, który uważa, że ” trudno sobie wyobrazić lepszą formę aktywizacji zawodowej niż zatrudnienie wspomagane i mam tu na myśli cały proces przygotowania do zatrudnienia, od poznania kandydata na pracownika w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenerów, sprawdzenia w praktyce ich predyspozycji i umiejętności na praktykach w rzeczywistych warunkach w wybranych zakładach pracy, oraz samo znalezienie konkretnego pracodawcy i wdrożenie do pracy na konkretnym stanowisku. Cały proces jest doskonale przemyślany i daje znacznie większą szansę nie tylko na znalezienie pracy ale i jej utrzymanie. Myślę, że w większości przypadków osób niepełnosprawnych, taki sposób aktywizacji jest niezbędny, a w przypadku Marcina był niezwykle korzystny.”

Bartosz Józefowicz – trener pracy w Centrum DZWONI w Warszawie