Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W Ostródzkim Centrum DZWONI dużo się dzieje, chociaż za oknami świat wydaje się zwolnić. Nasi klienci korzystają z letniej aury. Czasami przerywają odpoczynek, żeby wkroczyć w świat pracy. Odbywają kolejne próbki pracy i praktyki. Wspieramy klientów, którzy utracili zatrudnienie z różnych powodów i chcą podejść do tego na nowo. Otaczamy ich wsparciem i napełniamy motywacją do dalszego działania.

W lipcu przybyli też nowi klienci, trwa rekrutacja. Powoli poznajemy siebie nawzajem podczas diagnozy.