Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W Ostródzie trwają tzw. „próbki pracy”. Kilka lat naszych doświadczeń pokazuje, że jest to kluczowy element zatrudnienia wspomaganego, który pozwala Beneficjentom na weryfikację swoich wyobrażeń i oczekiwań. Podjęcie określonych czynności zawodowych stanowi fundament owej weryfikacji, a pracodawca ma okazję dostrzec potencjał osoby z niepełnosprawnością. Wówczas nie ma miejsca na stereotypy, wyobrażenia, czy uprzedzenia, ponieważ znaczenie mają wyłącznie umiejętności zawodowe. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie dają też możliwość oswojenia się z obawami, jakie ma Beneficjent przed wejściem na otwarty rynek pracy. Powyższe korzyści jasno wskazują, że to niezbędny element pracy w Centrum DZWONI.