Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W lutym zakończyliśmy warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, będące pierwszym etapem aktywizacji dla nowych uczestników w projekcie. Wspierani przez doradcę zawodowego i psychologa uczestnicy mieli okazję poznać swoje umiejętności, mocne i słabe strony oraz zawody. W trakcie warsztatów przyjrzano się kulisom procesu rekrutacji, od wyszukiwania ofert na rynku pracy, tworzenia potrzebnych dokumentów (cv, list motywacyjny), po rozmowę kwalifikacyjną, a także towarzyszącym temu procesowi emocjom i stresie oraz sposobom radzenia sobie z nimi. Warsztaty miały na celu wzmocnienie kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Przez cały czas wspieramy osoby zatrudnione oraz poszukujemy pracy dla osób, które mają już sprecyzowany cel zawodowy. Zbliżamy się do końca pierwszego okresu realizacji projektu i rozpoczynamy ewaluację podjętych w tym czasie działań.