Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Dnia 2 marca 2016r. z inicjatywy przedstawicieli międzynarodowej sieci restauracji KFC, pracownicy Centrum DZWONI w Warszawie spotkali się z asystentami 10 restauracji KFC z Warszawy, by opowiedzieć im o możliwości i korzyściach związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Na spotkaniu zaprezentowali film, który z perspektywy pracodawców, pokazywał czym jest zatrudnienie wspomagane, jakie wsparcie może otrzymać osoba z niepełnosprawnością na stanowisku pracy oraz sposoby wspierania pracodawcy i współpracowników tej osoby (film „Zatrudniam” dostępny jest na online na stronie internetowej Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego http://pfzw.pl/filmy/).

Uczestnicy spotkania zadawali szereg pytań związanych m.in. z prawnymi aspektami zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz rolą trenera pracy i zespołu Centrum DZWONI..

To, o czym pracownicy mówili, cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie możliwość współpracy z firmą KFC na szerszą skalę.