Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

To już trzeci rok kiedy z ogromną radością otrzymujemy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie. Tym razem w kwocie 62 608,00 zł.
Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI IV.

Dzięki dofinansowaniu Miasta Katowice 8 mieszkańców Katowic uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Bytomiu będzie miało zapewnione wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Dziękujemy!