Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 928,00 zł na podstawie umowy nr PS-III.526.106.2021.MB z dnia 31 maja 2021.

Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI IV.

Dzięki dofinansowaniu Miasta Katowice 8 mieszkańców Katowic uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Bytomiu będzie miało zapewnione wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r.