Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie.
Zadanie pn. „Podniesienie standardu funkcjonowania placówek PSONI poprzez doposażenie w sprzęt biurowy i materiały edukacyjne” polegać będzie na doposażeniu dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie Miasta st. Warszawy. Są to Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, zlokalizowane przy ul. Kaczej 21 oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej 21. Dla Centrum DZWONI zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia, które znacząco wpłyną na poprawę funkcjonowania Centrum, podniesienia komfortu pracy i udzielanego wsparcia oraz atrakcyjności i dostępności oferty.
Wsparcie otrzymane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, szczególnie że zbiegło się z trudnym okresem pandemii, będzie niezwykle pomocne i ułatwi prowadzenie zaplanowanych w Centrum DZWONI działań.