Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie.

Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI III.

Dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy 12 mieszkańców Warszawy uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Warszawie będzie miało zapewnione wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w okresie od czerwca do grudnia 2019 r.