Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z radością informujemy, że wniosek złożony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania „Remont po zalaniu biura Centrum DZWONI” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie.

Wnioskowaliśmy o dotację doraźną na dofinansowanie remontu siedziby Centrum DZWONI w Warszawie zniszczonej przez zalanie w dniu 15 maja b.r. Otrzymaliśmy pomoc finansową w wysokości 9996,00 złotych na pokrycie części kosztów związanych z zakupem wykładzin i mebli zniszczonych w wyniku zalania lokalu Centrum DZWONI w Warszawie. Rozpoczęliśmy już działania remontowe. Zalane pomieszczenia zostały osuszone, wykładziny zostały zamówione. Czekamy na montaż wykładzin i planujemy zakup nowych mebli biurowych – szaf, regałów i biurek.

Finansowanie remontu warszawskiej siedziby Centrum DZWONI będzie realizowane w ramach dotacji od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne edycja 2023.