Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Dzięki efektywnej współpracy, zespół z Gdańska już jesienią wsparł w znalezieniu zatrudnienia jedną z pierwszych uczestniczek projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. I tak z początkiem listopada pani Magdalena rozpoczęła pracę na stanowisku pracownik porządkowy w firmie „Gratka Szmatka”. Między innymi dzięki dużej motywacji klientki udało się znaleźć zatrudnienie w dość szybkim czasie. Obok skorzystania z jednej z form wsparcia jaką jest pośrednictwo pracy, pani Magdalena poszukiwała również we własnym zakresie odpowiednich dla siebie ofert pracy.

Trwają poszukiwania kolejnych pracodawców gotowych zatrudnić klientów naszego projektu. Zważywszy na fakt, że większość uczestników odbyło już warsztaty praktyczne, intensyfikujemy prace nad nawiązaniem współpracy z nowym pracodawcami.