Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Jedną z idei modelu zatrudnienia wspomaganego jest pozyskanie naturalnego wsparcia w miejscu pracy. Na stanowisku pracy wsparcia pracownikowi z niepełnosprawnością udziela nie tylko trener pracy, ale przede wszystkim współpracownicy lub przełożeni. Proces pozyskania naturalnego wsparcia wymaga czasu, potrzebnego na zbudowanie zaufania i wyłonienie się w środowisku pracy osoby lub osób, które będą wspierać nowego pracownika w sytuacjach dla niego nowych lub trudnych. Samo wprowadzanie klienta na stanowisko pracy na etapie próbek pracy i praktyk może rozpocząć ów proces.

Centrum DZWONI w Ostródzie pozyskuje naturalne wsparcie dla swoich klientów w środowisku pracy także wśród osób, które zatrudnienie pozyskały dzięki trenerom pracy. Pracodawcy, z którymi już współpracujemy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na zatrudnienie nowych osób z niepełnosprawnością w ramach usługi zatrudnienia wspomaganego. Nowe osoby są wprowadzane w zakres obowiązków i zasady obowiązujące w firmie przez już pracujące osoby z niepełnosprawnościami. Jest to najwspanialszy efekt naszej kilkuletniej pracy i wielka duma, że klienci naszego Centrum w oczach swoich pracodawców posiadają odpowiednie do tego kompetencje.

Na zdjęciach osoby poszukujące pracy podczas próbek pracy lub praktyk wraz z osobami zatrudnionymi przy wsparciu trenera pracy, w czasie ich szkolenia.