Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pracownicy zgierskiego Centrum DZWONI poprzez znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy dla swoich klientów zmieniają ich życie na lepsze, a każdy taki sukces stanowi motywację i siłę napędową do dalszego działania.

Tak było w przypadku naszego wieloletniego klienta Pana Łukasza, który z końcem maja dostał wypowiedzenie umowy      z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pomocą i wsparciem służyli trenerzy pracy, którzy we współpracy z doradcą zawodowym intensywnie wspierali Pana Łukasza w poszukiwaniu nowej pracy.

W połowie sierpnia udało się znaleźć pracę dla naszego klienta, która jest dostosowana do jego potrzeb i możliwości. Pan Łukasz odbywając warsztaty praktyczne w firmie DPL na stanowisku pracownika serwisu sprzątającego na terenie zewnętrznym Urzędu Miasta Łodzi przekonał do siebie pracodawcę udowadniając, że jest wartościową osobą i sumiennym pracownikiem. Nasz klient pokazał, że praca jest dla niego bardzo ważna, stanowi sens jego życia, sprawia mu ogromną radość i daje dużo satysfakcji. Pan Łukasz wierzy w to, że przy wsparciu trenera pracy utrzyma zatrudnienie i będzie mógł spełniać się zawodowo.

Życzymy powodzenia w nowym życiu zawodowym!