Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Od września dzięki staraniom Centrum DZWONI w Ostródzie na rynek pracy po wielu latach przerwy powrócił pan Bartek. Czy było łatwo? Największą trudnością były obawy pana Bartka. Myślał, że sobie nie poradzi, że proponowane stanowiska są poza jego możliwościami. To nasi trenerzy wierzyli w potencjał pana Bartka. Wiedzieliśmy,
że przeszkody istnieją tylko w głowie. Czasami trzeba tylko uruchomić maszynę, aby później pracowała sama. W procesie zatrudnienia p. Bartka kluczowe okazały się próbki pracy. To one otworzyły naszego Beneficjenta na nowe możliwości i inne perspektywy niż te, które widział na początku ścieżki wsparcia. Od pracodawcy wiemy, że ich nowy pracownik nieustannie się rozwija, otrzymuje nowe zadania i pomimo wielu obaw sprawdza się na stanowisku.