Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W czerwcu, w Centrum DZWONI w Zgierzu, odbyły się warsztaty „Kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy”. Uczestnikami były osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę zawodową, uczyć się nowych umiejętności, zdobywać doświadczenie, jak również poznać nowych znajomych, by wzajemnie wspierać się w samorozwoju.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali z zapałem i pozytywną energią. Teraz przed nimi sprawdzenie w praktyce jak to jest być pracownikiem. Życzymy wszystkim odnalezienia własnego miejsca w świecie zawodowym. Dużo motywacji, energii i zaangażowania w dalszych działaniach aktywizacji zawodowej.