Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Wcześniejsze uczestnictwo w warsztatach grupowych mających na celu zapoznanie z się z sytuacją na rynku pracy oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, zaowocowały zwiększeniem motywacji wśród klientów. Wszyscy zadeklarowali gotowość do nabywania nowych doświadczeń zawodowych i sprawdzania się na różnych stanowiskach pracy.

Doskonałym przykładem jest Oskar, który wspólnie z trenerem podjął się zmontowania stolika na rzutnik multimedialny- niesztampowej konstrukcji złożonej z wielu elementów.

Warto nadmienić, że Oskar lwią część pracy wykonał samodzielnie, jedynie przy drobnych instrukcjach ze strony trenera. Być może był to pierwszy krok na nowej ścieżce zawodowej Oskara.