Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęło II okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”.

Projekt jest realizowany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Pokonamy bariery” nr 1/2020)  i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu 4 752 677,56 zł
Dofinansowanie Funduszu   
4 277 137,40 zł

 

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego prowadzone są w 6 województwach.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Jarosławiu, Gdańsku i Ostródzie.

Zapraszamy!