Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Podsumowując nasze działania w roku 2018 podzieliliśmy je na dwie kategorie. Pierwsza z nich jest związana z pozytywnymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszym Centrum. Do nich należy na pewno zaliczyć nawiązanie współpracy z nowymi pracodawcami, u których znaleźli zatrudnienie nasi Klienci. Sukcesem oraz ogromnym zaskoczeniem była dla nas metamorfoza pewnej nowozatrudnionej osoby. Podjęcie zatrudnienia przez Klientkę spowodowało widoczną poprawę jakości jej życia, w szczególności dotyczyło to wyglądu zewnętrznego. Kolejną rzeczą na plus jest coraz większa współpraca ze specjalnymi szkołami zawodowymi oraz przysposabiającymi do pracy. Placówki te z własnej inicjatywy informują absolwentów i ich rodziców o możliwości aktywizacji zawodowej prowadzonej w Centrum DZWONI po zakończeniu nauki. Ostanie z pozytywnych wydarzeń ma związek z dobrze znanymi przez nas wszystkich sytuacjami obejmującymi spłatę kredytów. Klientowi będącemu w bardzo trudnej sytuacji finansowej została udzielone wielowymiarowe wsparcie, które dało szansę na pozytywne zakończenie sprawy oraz przywróciło mu nadzieję na wyjście z długów.

Druga kategoria dotyczy doświadczeń negatywnych, co pocieszające było ich mniej. Przykrym incydentem zakończyła się współpraca z pracodawcą z branży budowlanej, który okazał się niestety nieszczery w swoich działaniach. Bywają również i tacy. A to że w życiu zdarzają się także porażki odczuliśmy na własnej skórze. Fiaskiem zakończyły się półroczne wysiłki zatrudnienia jednej z klientek w branży usługowo-gastronomicznej oraz próby przedłużenia umowy o pracę pracownikowi serwisu sprzątającego. Największym natomiast problemem w naszych działaniach okazała się kwestia związana ze świadczeniami pobieranymi przez beneficjentów projektu. W minionym roku oprócz problemów zdrowotnych stanowiły one nadrzędną barierę na drodze aktywizacji zawodowej.

Mamy nadzieję, że rok 2019 będzie równie dobry jak miniony i przyniesie nam kolejne wyzwania, z którymi sobie z pewnością wspólnie poradzimy.

Zespół pracowników Centrum DZWONI w Zgierzu